CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUẦN NÔNG VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUẦN NÔNG VIỆT

Sản phẩm của chúng tôi đặc biệt hiệu quả trong việc phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi trong ngành nuôi trồng thuỷ sản

Về chúng tôi
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUẦN NÔNG VIỆT

Chúng tôi tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm dành cho ngành thú y và thủy sản, bao gồm cả hoá chất xử lý và cải tạo môi trường. Sản phẩm của chúng tôi đặc biệt hiệu quả trong việc phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi trong ngành nuôi trồng thuỷ sản.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận đạt chất lượng theo các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chúng tôi cam kết tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn này để đảm bảo rằng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp luôn đáp ứng đúng yêu cầu và chất lượng cao nhất.

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Các sản phẩm thuốc thú y thuỷ sản, hoá chất xử lý và cải tạo môi trường… phục vụ trong nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt rất đạt hiệu quả trong việc phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi 

0989 687 833
Zalo - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUẦN NÔNG VIỆT